FAQ items aan het laden...
Home2021-01-18T15:47:42+01:00

Welkom bij VariO

VariO vormt het bevoegd gezag over: de Bonifatius mavo, Caleido, Vakcollege, X-tuur en Zuyderzee Lyceum Emmeloord en Lemmer. Onze scholen zijn gehuisvest in Emmeloord en Lemmer.

Vanuit verschillende locaties bieden wij de leerlingen een maatwerkgerichte en veilige leeromgeving en ondersteunen hen bij het eigen leerproces. Hierbij kijken wij voortdurend naar wat hun talenten zijn en wat de omgeving van hun vraagt. Voor nu en in de toekomst. We hebben oog voor al onze leerlingen.

Meer over ons

Onze scholen

Bonifatius mavo

 • Vmbo theoretische en
  gemengde leerweg
 • Overzichtelijke school
 • Voortreffelijke leerlingenzorg
 • ITTL en E&O
Bezoek website

Caleido ISK

 • Onderwijs voor anderstaligen
 • Specialist in het leren van de Nederlandse taal
 • Aandacht voor de leefomgeving
 • Doorstromen op eigen niveau
Bezoek website

X-tuur

 • Voor ieder kind een leerroute op maat
 • Persoonlijke begeleiding van coaches
 • Leren in en buiten de school in
  vakoverstijgende projecten
 • Voor leerlingen met mavo-,
  havo- of vwo-advies
Bezoek website

Zuyderzee Lyceum Emmeloord

 • Breed onderwijs:
  mavo/havo t/m gymnasium
 • Eigentijds en toekomstgericht
  onderwijs
 • Ontmoetingsschool
 • Talentontwikkeling
Bezoek website

Zuyderzee Lyceum Lemmer

 • Breed onderwijs:
  lwoo t/m gymnasium
 • Eigentijds en toekomstgericht
  onderwijs
 • Ontmoetingsschool
 • Talentontwikkeling
Bezoek website

Vakcollege NOP

 • Voor leerlingen met praktisch talent
 • Techniek, economie & ondernemen, zorg en welzijn
 • Persoonlijke aandacht en begeleiding
 • Ontwikkelen in doorlopende leerlijn
Bezoek website

professionalisering • verbinding • realiteit

Nieuws

1712, 2020

Centraal examen

Beste leerlingen, geachte ouders Zeer waarschijnlijk hebben jullie ook meegekregen dat er een behoorlijke verruiming zit in de planning en afname van de examens. Minister Slob heeft gisterenavond een schrijven aan ons doen toekomen. Wij gaan ons als school buigen over de planning en de consequenties die dit heeft voor de afname van de centrale examens en de  data voor de diploma uitreikingen. Goed is [...]

1712, 2020

Scholen sluiten op woensdag 16 december

Dinsdag 15 december heeft Mark Rutte aangekondigd dat vanaf woensdag 16 december tot maandag 18 januari a.s. alle scholen in Nederland moeten sluiten in verband met het toenemende aantal coronabesmettingen. Dit betekent dat wij binnen alle locaties van VariO Onderwijsgroep vanaf 4 januari a.s. overgaan op het geven van online lessen. De komende drie dagen Om onze medewerkers de tijd te geven zich voor [...]

412, 2020

Hybride onderwijs voor de bovenbouw van 7 t/m 11 december

Het aantal coronabesmettingen binnen de locatie Zuyderzee Lyceum senior neemt op dit moment snel toe onder zowel leerlingen als het personeel. In afstemming met de GGD hebben wij daarom besloten om vanaf maandag 7 december hybride onderwijs te gaan geven. Dat betekent tegelijk lesgeven aan leerlingen in de klas en thuis. We houden het (dag)rooster met 50 minuten aan. Deze maatregel, hybride onderwijs, geldt alleen [...]

Meer nieuws