FAQ items aan het laden...
Home2020-05-18T10:48:38+02:00

Welkom bij VariO

VariO vormt het bevoegd gezag over: de Bonifatius mavo, Caleido, Vakcollege, X-tuur en Zuyderzee Lyceum Emmeloord en Lemmer. Onze scholen zijn gehuisvest in Emmeloord, Lemmer en Balk.

Vanuit verschillende locaties bieden wij de leerlingen een maatwerkgerichte en veilige leeromgeving en ondersteunen hen bij het eigen leerproces. Hierbij kijken wij voortdurend naar wat hun talenten zijn en wat de omgeving van hun vraagt. Voor nu en in de toekomst. We hebben oog voor al onze leerlingen.

Meer over ons

Onze scholen

Bonifatius mavo

 • Vmbo theoretische en
  gemengde leerweg
 • Overzichtelijke school
 • Voortreffelijke leerlingenzorg
 • ITTL en E&O
Bezoek website

Caleido ISK

 • Onderwijs voor anderstaligen
 • Specialist in het leren van de Nederlandse taal
 • Aandacht voor de leefomgeving
 • Doorstromen op eigen niveau
Bezoek website

X-tuur

 • Voor ieder kind een leerroute op maat
 • Persoonlijke begeleiding van coaches
 • Leren in en buiten de school in
  vakoverstijgende projecten
 • Voor leerlingen met mavo-,
  havo- of vwo-advies
Bezoek website

Zuyderzee Lyceum Emmeloord

 • Breed onderwijs:
  mavo/havo t/m gymnasium
 • Eigentijds en toekomstgericht
  onderwijs
 • Ontmoetingsschool
 • Talentontwikkeling
Bezoek website

Zuyderzee Lyceum Lemmer

 • Breed onderwijs:
  lwoo t/m gymnasium
 • Eigentijds en toekomstgericht
  onderwijs
 • Ontmoetingsschool
 • Talentontwikkeling
Bezoek website

Vakcollege NOP

 • Voor leerlingen met praktisch talent
 • Techniek, economie & ondernemen, zorg en welzijn
 • Persoonlijke aandacht en begeleiding
 • Ontwikkelen in doorlopende leerlijn
Bezoek website

professionalisering • verbinding • realiteit

Nieuws

2805, 2020

Dinsdag 2 juni gaan de deuren van onze locaties weer open. Wij kijken ernaar uit onze leerlingen op gepaste afstand van elkaar door de gebouwen te zien lopen. De afgelopen weken, maanden waren een bijzondere tijd voor iedereen. Nogmaals complimenten aan u als ouder(s)/ verzorger(s) en aan onze leerlingen voor het harde werken en het doorzettingsvermogen. De komende vier weken werken we met aangepaste [...]

2005, 2020

Heb jij onze vragenlijst al ingevuld?

Door de Coronacrisis kunnen we al een aantal weken niet naar school. De docenten en mentoren proberen er van een afstand zo goed mogelijk voor te zorgen dat leerlingen geen achterstanden oplopen en genoeg voor school kunt blijven werken. Hoe heeft iedereen de afgelopen ‘thuisweken’ ervaren? Loopt het leren op afstand goed of zijn er verbeteringen nodig? We horen het graag van jou! Je [...]

2005, 2020

Onderwijs op afstand

Sinds 16 maart zijn we aangewezen op het geven van onderwijs op afstand. Ongevraagd zijn we met het geven van deze vorm van onderwijs in een digitale stroomversnelling geraakt. Dat is aan de ene kant mooi, want het geven van digitaal onderwijs sluit goed aan bij het onderwijs zoals wij dat voor ogen hebben voor nu en in de toekomst. Anderzijds gaat het soms [...]

Meer nieuws