Wij hebben een nieuwe naam! Onze naam is gewijzigd in VariO Onderwijsgroep. De naam Samenwerkingsstichting Scholengroep Voortgezet Onderwijs Lemsterland en Noordoostpolder (SSVO) was niet meer correct en toereikend. De nieuwe naam is veelzijdig en dekt de variatie aan de verschillende onderwijsvormen die wij bieden. De hoofdletter V en O staan voor het VO, voortgezet onderwijs.

 

De scholen die onder de stichting VariO vallen bieden diverse onderwijsvormen in verschillende plaatsen. Te weten:

  • Bonifatius mavo Emmeloord
  • Caleido Balk/Emmeloord
  • X-tuur Emmeloord
  • Vakcollege Emmeloord (vmbo bb/kb)
  • Zuyderzee Lyceum Junior en Senior Emmeloord (mavo t/m gymnasium)
  • Zuyderzee Lyceum Lemmer (vmbo t/m gymnasium)

De scholen zullen als zelfstandige ‘merken’ gezien blijven worden en dus ook hun eigen namen behouden.

 

U kent vooral de scholen. De overkoepelende stichting zult u minder kennen. In de nabije toekomst zal de onderwijsgroep (passend bij de nieuwe koers) echter steeds meer in contact zijn met zijn omgeving en met organisaties in de regio en gaat u onze naam vaker tegenkomen.