Minister Slob heeft vandaag, na spoedoverleg met de VO-raad, besloten dat het centraal eindexamen voor 2020 niet doorgaat. De gezondheidsrisico’s voor leerlingen en docenten zijn te groot. Met deze ingrijpende maatregel geeft hij duidelijkheid na een onzekere periode. 

Het ministerie van onderwijs geeft aan dat scholen de komende maanden (tot 1 juni) de vrijheid krijgen om schoolexamens te plannen waarmee wordt bepaald of leerlingen slagen. Hiervoor komt het Ministerie van Onderwijs met een uniforme zak- of slaagregeling.  

Wij begrijpen dat dit veel vragen oproept bij u als ouder(s)/verzorger(s). De komende twee weken gaan wij als schoolleiding er alles aan doen om inzichtelijk te maken wat het afschaffen van het eindexamen voor iedereen betekent en welke stappen wij in dit proces moeten nemen. Wij willen dit uiterst zorgvuldig doen en vragen daarvoor uw begrip. 
  

Zodra wij meer informatie hebben, delen wij dit met u. Houdt u ook onze vragen en antwoorden op de website in de gaten en onze social media kanalen. Heeft u dringende vragen, neemt u dan contact op met de mentor van uw zoon of dochter.