Beste ouder(s)/verzorger(s),

Het kabinet heeft dinsdagavond 31 maart aangekondigd dat de maatregelen die nu van kracht zijn, worden verlengd t/m 28 april.

Dit betekent dat alle locaties van de VariO Onderwijsgroep tot die datum gesloten blijven. Dit was een onvermijdelijk besluit, we snappen dat het kabinet de scholen langer dichthoudt. De gezondheid staat voorop.

De dagen tot aan de meivakantie blijven wij het leer- en maakwerk in Magister zetten en onlinesessies verzorgen zoals wij de afgelopen twee weken hebben gedaan.

Zijn er zorgen over uw zoon of dochter of zijn er problemen? Neemt u dan contact op met de betreffende mentor of zorgcoördinator of met de locatiedirecteur. Samen kunnen we naar een oplossing zoeken of ondersteuning bieden waar nodig.

Er wordt veel van iedereen gevraagd, daar zijn wij ons bewust van. Een compliment dan ook aan al onze leerlingen en uiteraard ook aan u als ouder(s)/verzorger(s).

Met vriendelijke groet,

Ellen Kruize
College van Bestuur