Zoals wellicht iedereen gisteravond heeft vernomen, blijven de middelbare scholen t/m 1 juni gesloten. Dit betekent dat wij het geven van digitaal onderwijs nog enige tijd met elkaar voort gaan zetten op de manier zoals wij de afgelopen weken hebben gedaan.

Toetsen en herkansingen eindexamenklassen
We zitten inmiddels midden in de afronding van de schoolexamens voor de eindexamenkandidaten met toetsen en herkansingen. Op gepaste afstand wordt hard gewerkt om de benodigde cijfers binnen te halen.

Voorexamen klassen
Na de meivakantie beoordelen we welke toetsen noodzakelijk zijn (Programma van toetsing en afsluiting) en welke toetsen we kunnen doorschuiven of wellicht weglaten om de leerlingen over te laten gaan naar het volgende schooljaar. De huidige wet- en regelgeving staat aanpassing van het PTA toe, mits de eindtermen worden gedekt. Uiteraard gaan wij hier met uiterste zorgvuldigheid mee om en staat het belang van de leerling voor ons voorop.

Geslaagden
Op vier juni horen de leerlingen uit de eindexamenklassen of ze geslaagd zijn. Op welke manier wij hier vorm en inhoud aan geven hoort u na de meivakantie. Uiteraard doen wij ons uiterste best hier een feestelijke aangelegenheid van te maken.