Dinsdag 2 juni gaan de deuren van onze locaties weer open. Wij kijken ernaar uit onze leerlingen op gepaste afstand van elkaar door de gebouwen te zien lopen. De afgelopen weken, maanden waren een bijzondere tijd voor iedereen. Nogmaals complimenten aan u als ouder(s)/ verzorger(s) en aan onze leerlingen voor het harde werken en het doorzettingsvermogen.

De komende vier weken werken we met aangepaste roosters om ervoor te zorgen dat we de 1,5 meter afstand kunnen waarborgen. Daarnaast zijn we hard aan het werk om het toetsingsrooster op korte termijn gereed te krijgen. We streven ernaar deze zo spoedig mogelijk aan de betreffende leerlingen door te geven.

Binnen de school
Op dit moment is iedereen binnen de school bezig om alles in gereedheid te brengen voor de komst van de leerlingen:
– De lokalen zijn ingericht op een maximaal aantal leerlingen.
– Overal staat desinfectiemiddel.
– We hebben gezorgd voor papieren handdoeken.
– ingangen, uitgangen en looproutes zijn aangegeven.
– Er hangen posters met de richtlijnen van het RIVM.

Overige maatregelen
Om zo min mogelijk contactmomenten binnen de locatie te hebben streven we ernaar om alle lessen in één lokaal te laten plaatsvinden. Dit betekent dat er ook in het betreffende leslokaal gegeten wordt. De kantine is gesloten, vergeet daarom niet voldoende eten en drinken mee te geven aan uw zoon en/of dochter. Er kan geen gebruik gemaakt worden van de kluisjes. Jassen en tassen gaan me naar het lokaal. Bij het verlaten van het lokaal verwachten we dat iedereen zijn/haar werkplek goed schoonmaakt.

Daarnaast vragen we van iedereen om bij het naar school gaan en op het plein de 1,5 meter afstand in acht te nemen. Van u als ouders vragen we buiten het plein of op de parkeerplaats op uw zoon of dochter te wachten. 

Vervoer
Alle leerlingen komen waar mogelijk op de fiets naar school of worden gebracht en opgehaald. De fiets plaatst iedereen op de daarvoor aangewezen plekken in de fietsenstalling. Voor leerlingen die buiten een straal van acht kilometer buiten de school wonen en aangewezen zijn op het openbaar vervoer zijn maatregelen getroffen.

We doen het samen
Een heleboel regels en maatregelen waar we ons aan moeten houden de komende tijd. Wanneer u bovenstaande bespreekt met uw zoon of dochter gaan we ervan uit dat het ons met zijn allen gaat lukken om de lessen zo goed mogelijk weer op te pakken.

Klik op ‘back to school’ om onze spelregels te bekijken:

Back to school