De vakantie staat voor de deur. De laatste toetsen zijn afgerond, de boeken en alle overige materialen zijn ingeleverd. Voor iedereen tijd om even op adem te komen na deze bijzondere schoolperiode.  

Terugblik afgelopen weken
De afgelopen weken hebben in het teken gestaan van de heropening van onze scholen. Het was goed dat de leerlingen elkaar weer even konden ontmoeten, bijpraten en ervaringen konden delen. Ook voor de docenten was het fijn om de leerlingen live te kunnen ontmoeten en les te kunnen geven in aangepaste vorm. 

Extra ondersteuning 
Het onderwijs op afstand is door leerlingen, ouders/verzorgers en docenten wisselend ervaren. Sommige leerlingen hebben het als prettig ervaren, terwijl andere leerlingen het best lastig vonden om thuis het onderwijs op afstand goed te kunnen volgen. Na de zomervakantie is er op de locaties aandacht voor de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Aan het begin van het schooljaar wordt u hierover geïnformeerd door de betreffende locatie.  

Start van het nieuwe schooljaar
We zijn uiteraard druk bezig met de voorbereidingen van het schooljaar 2020/2021. Daarbij zijn we heel erg blij met het besluit van het kabinet (24 juni jl.) dat de scholen in het voortgezet onderwijs niet meer de regel van 1,5 meter hoeven te hanteren tussen leerlingen. Dat betekent dat we na de zomervakantie zullen starten met het reguliere basislesrooster voor alle leerlingen.  

Wel blijven er in onze scholen andere restricties van kracht, zoals de 1,5 meter afstand tussen leerlingen en onderwijspersoneel en onderwijspersoneel onderling. Daarnaast blijven de RIVM-richtlijnen van kracht: 

  • hygiëne maatregelen (handen wassen, niesen in de elleboog)  
  • leerlingen en onderwijspersoneel uit risicogroepen of met gezondheidsklachten die kunnen wijzen op corona blijven thuis. 

Online onderwijs en AVG
Wij blijven in het nieuwe schooljaar werken met Magister en Microsoft Teams. Het onderwijs op afstand maken wij mogelijk door het plaatsen van camera’s in de klaslokalen. Deze zijn gericht op de docent, zodat wij te allen tijde rekening houden met de privacy van uw zoon of dochter. Wie thuis een online les volgtmoet van tevoren goed bedenken wat er in beeld komt. Het is strikt verboden opnames te maken tijdens de online lessen, niet van docenten en niet van leerlingen. Uiteraard vragen wij ieders privacy te respecteren. 

De eerste schoolweek
De 1e schoolweek staat in het teken van ontmoeten en introductie. Houdt u ook de website in de gaten voor het laatste nieuws.

Reizen en excursies
Het wordt gedurende het najaar weer mogelijk om reizen en excursies te organiseren. Uiteraard houden wij de berichtgeving hieromtrent nauwlettend in de gaten. 

Voor nu alvast een hele fijne vakantie!