Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen heeft nieuwe posters ontwikkeld voor scholen met daarop de belangrijkste voorschriften en adviezen uit het nieuwe protocol ‘Volledig openen vo’. De posters  helpen deze richtlijnen extra onder de aandacht te brengen bij leerlingen en personeel, en zo bijdragen aan een goede en veilige opening van de scholen na de zomervakantie.

Regels in de school.

Regels in het klaslokaal.