Beste ouder(s)/verzorger(s) en beste leerling,

Vanwege de maatregelen die het RIVM geeft, is het voor een aantal leerlingen niet mogelijk om op school onderwijs te volgen. Wij als VariO Onderwijsgroep willen hierop inspelen en ervoor zorgen dat ook leerlingen die langere tijd thuis zijn én zelf niet ziek zijn, onderwijs kunnen volgen en geen achterstanden oplopen.

De afgelopen weken zijn we vooral bezig geweest om ervoor te zorgen dat alles goed ingericht is. Alle leerlingen hebben, als het goed is, Teams geïnstalleerd.

In de week van maandag 14 t/m 18 september gaan we een opstart maken om te kijken of alles werkt. We zullen ongetwijfeld nieuwe uitdagingen tegenkomen, maar hier zal dan zo snel mogelijk op ingespeeld worden. Vanaf 21 september verwachten we dat alles op orde is.

Binnen de VariO-onderwijsgroep is een afsprakenlijst gemaakt voor medewerkers en leerlingen om digitaal onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen. U vindt deze afspraken hier. Wilt u samen met uw zoon/dochter deze afspraken zorgvuldig bespreken? Tevens is als bijlage toegevoegd: Handleiding Teams voor leerlingen.