Er is inmiddels een week verstreken na het dringende advies van de overheid om binnen de scholen in het voortgezet onderwijs een mondkapje te dragen. Dit is voor iedereen uiteraard even wennen, maar we zien overal om ons heen dat het (gelukkig) ook best snel weer gewoon wordt. Daar willen wij op school ook naartoe.

Wij zijn van mening dat wij met elkaar het dringende advies om op school een mondkapje te dragen nog veel beter op kunnen volgen. Daarom doen wij nogmaals een beroep op jouw medewerking om het mondkapje na de herfstvakantie consequent te dragen in die situaties waar 1,5 meter afstand houden tot het personeel niet mogelijk is. Alleen op deze manier kunnen we onze scholen en locaties zo lang mogelijk open houden. We doen het met elkaar en voor elkaar. Een mondkapje dragen is niet gek, maar zorgt ervoor dat ook jij een bijdrage levert aan het verkleinen van de verspreiding van het coronavirus en rekening houdt met de kwetsbare groep in de samenleving. Neem hierin alsjeblieft jouw verantwoordelijkheid!

Bovenstaande maatregel geldt voor dit moment. Mocht deze de komende week veranderen, naar aanleiding van een persconferentie, dan brengen wij je zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Wanneer een mondkapje dragen?
Het advies geldt alleen in situaties je geen 1,5 meter afstand kunt houden van het personeel, zoals in de gangen van de locaties. Zodra je zit mag je het mondkapje afdoen. Het mondkapje hoeft niet gedragen te worden tijdens de les of in de aula tijdens de pauzes.

Uiteraard blijven de standaard richtlijnen van kracht. Het dragen van mondkapjes is nadrukkelijk een aanvulling op de basisregels en geen vervanging daarvan. Het blijft dus van belang om afstand te houden, handen te ontsmetten, in de ellenboog te hoesten en thuis te blijven bij klachten.

Bekijk hier de posters hoe gebruik ik een mondkapje en waar gebruik ik een mondkapje

Voor eventuele vragen kun je terecht bij je mentor. Alvast bedankt voor je begrip en medewerking.

 

College van Bestuur en directie
VariO Onderwijsgroep