Onlangs is in de Tweede Kamer de wet ‘Tijdelijke maatregelen COVID-19’ aangenomen. Deze wet maakt het onder andere mogelijk het dragen van een mondkapje verplicht te stellen. Gisteravond heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met deze wet.

Als voortgezet onderwijs in Noordoostpolder en Urk hebben wij besloten vooruit te lopen op de in werking treding van deze wet en de mondkapjesplicht per direct in te voeren. De Medezeggen-schapsraden van Pieter Zandt scholengemeenschap Urk, VariO Onderwijsgroep en het Emelwerda College hebben deze week ingestemd met het verzoek van de schoolleiding om het dragen van mondneuskapjes in de schoolgebouwen op onze scholen te verplichten.

Wij begrijpen dat het dragen van een mondkapje vervelend is, maar wij zijn van mening hiermee duidelijkheid te creëren naar ouders, leerlingen en medewerkers en zo een bijdrage te leveren aan ieders veiligheid. Alleen op deze manier kunnen onze scholen zo lang mogelijk open blijven.

Geen mondkapje
Wij verwachten dat je vanaf heden een mondkapje draagt. Wanneer dit niet het geval is, spreken wij je hierop aan. Bij weigering volgt een officieel gesprek, waarin wij de verdere consequenties bespreken. Wanneer je thuisblijft naar aanleiding van het verplicht moeten dragen van een mondkapje, zijn wij genoodzaakt melding te maken bij de leerplichtambtenaar. Wanneer je geen fysiek onderwijs volgt vanwege de mondkapjesplicht, wordt dit gezien als ongeoorloofd verzuim.

Wanneer een mondkapje dragen
De verplichting een mondkapje te dragen geldt alleen in situaties waar je geen 1,5 meter afstand kan houden van het personeel, zoals in de gangen van de locaties. Zodra je zit mag het mondkapje af. Het mondkapje hoeft niet gedragen te worden tijdens de les of in de aula tijdens de pauzes, zolang je zit.Uiteraard blijven de standaard richtlijnen van kracht. Het dragen van mondkapjes is nadrukkelijk een aanvulling op de basisregels en geen vervanging daarvan. Het blijft dus van belang om afstand te houden, handen te ontsmetten, in de ellenboog te hoesten en thuis te blijven bij klachten.

Met elkaar houden we corona buiten onze scholen! Bedankt voor je medewerking.

Met vriendelijke groet,

E. Kruize (bestuurder VariO-onderwijsgroep en Vakcollege)
W. Van Gent (schoolleider Pieter Zandt Scholengemeenschap Urk)M. Sijbom-Hassing (bestuurder Emelwerda College en Vakcollege)