Het aantal coronabesmettingen binnen de locatie Zuyderzee Lyceum senior neemt op dit moment snel toe onder zowel leerlingen als het personeel. In afstemming met de GGD hebben wij daarom besloten om vanaf maandag 7 december hybride onderwijs te gaan geven. Dat betekent tegelijk lesgeven aan leerlingen in de klas en thuis. We houden het (dag)rooster met 50 minuten aan. Deze maatregel, hybride onderwijs, geldt alleen voor de bovenbouw.

In het overzicht verstuurd via de mail staat wanneer de leerlingen op school worden verwacht. De andere dagen volgen zij online les. Kijk goed naar de beginletter van de achternaam. Dit rooster geldt voor de komende week. Mocht het noodzakelijk zijn dan volgt er een aangepast rooster voor de week daarop, wederom hybride of anders. Natuurlijk blijft iedereen thuis bij quarantaine of bij klachten. Graag krijgen we bericht bij een besmetting.

Deze maatregel is een preventieve maatregel waarmee we willen voorkomen dat het aantal besmettingen explosief toeneemt. Wij begrijpen dat dit best veel van onze leerlingen en docenten vraagt. Wij hopen echter op deze manier een grote uitbraak op school te voorkomen en iedereen gezond en wel de kerstvakantie door te laten komen.

Herkansingen
De herkansingen die gepland staan voor de examenleerlingen laten wij doorgaan op de daarvoor afgesproken tijdstippen.
Voor vragen kunt u terecht bij de mentor, 1e contactpersoon, of kijk op onze website. Volgende week volgt een nieuwe brief met een update van de locatie senior.

Met vriendelijke groet,

Gerard Berends MSc MMO

Locatiedirecteur Senior/Bovenbouw
Zuyderzee Lyceum Emmeloord