Beste leerlingen, geachte ouders

Zeer waarschijnlijk hebben jullie ook meegekregen dat er een behoorlijke verruiming zit in de planning en afname van de examens. Minister Slob heeft gisterenavond een schrijven aan ons doen toekomen.

Wij gaan ons als school buigen over de planning en de consequenties die dit heeft voor de afname van de centrale examens en de  data voor de diploma uitreikingen.
Goed is om in ieder geval al rekening te houden met examens t/m medio juli, dus ook geen vakanties voor 18 juli 2021  te boeken om niet in de problemen te komen. Zodra we meer details weten in januari komen we hier op terug en ontvangen jullie een planning voor de rest van dit schooljaar.

Wat gewoon doorgaat zijn de schoolexamens (SE2) en de kijk- en luistertoetsen. Bijgaand de dagplanning voor de periode SE2.

Details met de lokalen en verdere richtlijnen komen in de week voor de start naar jullie toe. Mondelinge examens worden door de docent in overleg met jullie vastgesteld op de tijden dat jullie en de docenten kunnen.

Gerard Berends
Locatiedirecteur
Zuyderzee Lyceum