Maandagmiddag 23 augustus begint het schooljaar 2021-2022 voor de leerlingen. Wij hopen dat iedereen een goede vakantie heeft gehad en kijken ernaar uit om weer te beginnen. 

Het voortgezet onderwijs gaat voorlopig van start met vrijwel dezelfde coronamaatregelen als voor de zomervakantie golden. Dit betekent dat leerlingen onderling geen 1,5 meter afstand hoeven te houden, maar wel tot leraren en andere medewerkers van de school. Het dragen van mondkapjes blijft op school buiten het klaslokaal verplicht. 

Aan leerlingen en medewerkers die niet volledig gevaccineerd zijn, wordt gevraagd zich twee keer per week zelf te testen. De zelftesten zijn op school verkrijgbaar en leerlingen hebben bij het ophalen van het rapport ook testen meegekregen. Belangrijke verandering ten opzichte van de situatie aan het einde van het vorige schooljaar is dat bij een besmetting op school volledig gevaccineerde leerlingen en medewerkers niet meer in quarantaine hoeven. Het risicogericht testen verdwijnt. 

Poster maatregelen 

Poster basisregels