De scholen

Bonifatius mavo

De Bonifatius mavo is een katholieke mavo in Emmeloord, met kwalitatief goed onderwijs, hoge slagingspercentages en goede voorzieningen op het gebied van ICT.

  • Zeer goede examenresultaten
  • Een fijne sfeer
  • Veel afwisseling
  • Extra begeleiding
  • Leren in een moderne omgeving

Caleido

Caleido verzorgt onderwijs aan anderstaligen in de leeftijd van 12-18 jaar.

Binnen het onderwijs van Caleido staat het aanleren van de Nederlandse taal centraal, daarnaast worden ook diverse andere vakken aangeboden. Dit alles met als doel de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het doorstromen naar vervolgopleidingen in het MBO en VO.

Caleido is daarnaast ook het regionaal expertisecentrum voor onderwijs aan anderstaligen. Het docententeam van Caleido heeft veel ervaring en expertise opgedaan en stelt deze graag beschikbaar aan andere scholen die onderwijs voor anderstaligen verzorgen.

Vakcollege Noordoostpolder

Het Vakcollege Noordoostpolder is een VO-school voor basis- en kaderberoepsgericht onderwijs, waar leerlingen in een doorlopende leerroute worden opgeleid tot vakman of vakvrouw.

Onze leerlingen halen in 4 jaar hun VMBO-diploma en kunnen daarna doorstromen daarna naar het MBO of de arbeidsmarkt.

Het Vakcollege Noordoostpolder is een kleinschalige school en heeft een eigen modern schoolgebouw, voorzien van volledig ingerichte praktijklokalen.

X-tuur

Zelfsturend voortgezet onderwijs dat aansluit op de ontwikkeling en het talent van de leerling en de huidige samenleving. X-tuur is een schoolklas waar de leerling écht centraal staat. Door aan te sluiten bij hun ontwikkeling, talenten en interesses maken we ze enthousiast en bewust van hun eigen leerproces. We dagen ze uit hun talenten vanuit hun hart, hoofd en handen te ontplooien. Gepersonaliseerd leren, met meer vrijheid en meer verantwoordelijkheid. De leerling stuurt zijn eigen leerweg. Maatwerk voor ieder kind is bij ons vanzelfsprekend.

Zuyderzee Lyceum Emmeloord

Het Zuyderzee Lyceum in Emmeloord is een openbare brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs, mavo/havo t/m gymnasium. Het Zuyderzee Lyceum is een ontmoetingsschool. Er is ruimte voor de beleving van de eigen geloofs- en levensovertuiging. Vanuit die identiteit bevordert het Zuyderzee Lyceum een cultuur die zich kenmerkt door respect van leerlingen, personeel en ouders voor elkaar.

We streven ernaar modern onderwijs te geven, dat wil zeggen onderwijs dat zich richt op de eisen van een veranderende maatschappij. We vernieuwen het onderwijs echter met behoud van het goede uit het heden en het verleden.

Zuyderzee Lyceum Lemmer

Het Zuyderzee Lyceum in Lemmer is een openbare brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs, lwoo t/m gymnasium. Het Zuyderzee Lyceum is een ontmoetingsschool. Er is ruimte voor de beleving van de eigen geloofs- en levensovertuiging. Vanuit die identiteit bevordert het Zuyderzee Lyceum een cultuur die zich kenmerkt door respect van leerlingen, personeel en ouders voor elkaar.

We streven ernaar modern onderwijs te geven, dat wil zeggen onderwijs dat zich richt op de eisen van een veranderende maatschappij. We vernieuwen het onderwijs echter met behoud van het goede uit het heden en het verleden.