FAQ items aan het laden...
FAQ2020-03-16T14:07:12+01:00

Veelgestelde vragen

Welkom op de FAQ van Vario-onderwijsgroep. De komende uren en dagen wordt deze pagina gevuld.

Welke kinderen worden opgevangen op een school voor voortgezet onderwijs?2020-03-17T14:06:47+01:00

Het uitgangspunt is dat ouders die werken in een cruciale beroepsgroep kunnen blijven werken. Als in een gezin 1 ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school. Het is geen harde eis dat beide ouders in een cruciale beroepsgroep werken. Er moet opvang zijn zodat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven. (Bron: Ministerie van Onderwijs).

Valt u als ouder/verzorger in de bovenstaande doelgroep dan verzorgen wij opvang voor uw zoon of dochter. U kunt uw zoon of dochter aanmelden via de betreffende locatiedirecteur.

Wat zijn de richtlijnen van het RIVM bij schoolexamens2020-03-24T16:23:52+01:00
  • Al het onderwijs personeel en leerlingen die aanwezig zijn op school moeten volledig klachtenvrij zijn of anders thuis blijven. Ook de andere gezinsleden moeten vrij van klachten zijn.
  • Leerlingen zitten bij het maken van de toetsen ruim 1,5 meter van elkaar af. 
  • Toetsen worden in kleine groepjes gemaakt, verspreid over meerdere klassen. 

 

 

Wat als mijn zoon of dochter ziek is en het examen niet kan maken?2020-03-18T08:55:14+01:00

Als een leerling ziek is of in thuisquarantaine zit dan kan de leerling later het schoolexamen afronden, tot uiterlijk de start van het centraal examen

Waarom kom ik niet in Magister?2020-03-18T13:36:53+01:00

Omdat heel Nederland nu digitaal probeert les te geven zijn er bereikbaarheidsproblemen voor leerlingen en docenten in Magister.

Onze monitoringsystemen geven aan dat Magister slechts op enkele piekmomenten echt onbereikbaar is geweest, en dat speelde met name gisteren tussen 11:00 en 12:00 uur. en vandaag tussen 10:00 en 11:00 uur. Blijkbaar proberen heel veel mensen op die tijden tegelijk in te loggen. We zien ook dat er goed gereageerd wordt door de mensen van Magister door z.s.m. extra servercapaciteit in te zetten.

Hetzelfde geldt voor de online leerplatformen van Noordhoff en Malmberg: ook deze platformen laten extreme pieken en bereikbaarheidsproblemen zien op dezelfde tijden.

Advies is dus: als het niet lukt, probeer het 1 of 2 uurtjes later nog eens.

Mogen er ook andere leerlingen dan de eindexamenleerlingen naar school komen voor het afleggen van schoolexamentoetsen?2020-03-18T08:49:22+01:00

Alleen leerlingen die dit schooljaar het eindexamen afleggen en opgaan voor het diploma mogen naar school komen.

Kunnen leerlingen boeken en andere materialen komen ophalen?2020-03-17T13:57:09+01:00

Ja, dat kan. Dit kan echter per locatie verschillen. De betreffende locatiedirecteur heeft dit in een brief op maandag 16 maart gecommuniceerd.

Gaan de schoolexamens door?2020-03-24T16:22:54+01:00

Ja. Middelbare scholen geven voorrang aan de school- en praktijkexamens. De manier waarop zal verschillen per school. Scholen passen maatwerk toe bij de school- en praktijkexamens. De praktijkexamens en de digitale examens op het vmbo starten vanaf 30 maart. Deze examens hebben een flexibele afnameperiode en scholen kunnen deze vanaf die datum gaan afnemen. (Bron: Ministerie van Onderwijs).

Per 24 maart geldt: Het ministerie van onderwijs geeft aan dat scholen de komende maanden (tot 1 juni) de vrijheid krijgen om schoolexamens te plannen waarmee wordt bepaald of leerlingen slagen. Hiervoor komt het ministerie van onderwijs met een uniforme zak- of slaagregeling.  

Gaan de centrale eindexamens door?2020-03-24T16:22:08+01:00

Nee, de centrale eindexamens zijn voor 2020 gaan niet door. Het ministerie van onderwijs geeft aan dat scholen de komende maanden (tot 1 juni) de vrijheid krijgen om schoolexamens te plannen waarmee wordt bepaald of leerlingen slagen. Hiervoor komt het ministerie van onderwijs met een uniforme zak- of slaagregeling.