FAQ items aan het laden...
FAQ2020-03-16T14:07:12+01:00

Veelgestelde vragen

Welkom op de FAQ van Vario-onderwijsgroep. De komende uren en dagen wordt deze pagina gevuld.

Welke toetsen worden afgenomen?2020-05-14T16:51:52+02:00

Na de meivakantie beoordelen we welke toetsen noodzakelijk zijn (Programma van toetsing en afsluiting) en welke toetsen we kunnen doorschuiven of wellicht weglaten om de leerlingen over te laten gaan naar het volgende schooljaar. De huidige wet- en regelgeving staat aanpassing van het PTA toe, mits de eindtermen worden gedekt. Uiteraard gaan wij hier met uiterste zorgvuldigheid mee om en staat het belang van de leerling voor ons voorop

Welke maatregelen nemen jullie als de scholen open gaan?2020-05-14T17:12:42+02:00

Onderstaande maatregelen worden getroffen:

 • Elk lokaal is aangepast. Dit betekent dat er maximaal 10 tot 12 kinderen in een lokaal les krijgen.
 • Bij elke ingang staat desinfectiespray
 • Er hangen posters met de richtlijnen van het RIVM
 • Leerlingen wisselen zo min mogelijk van lokaal
 • Bij het naar binnen- en naar buiten gaan worden de handen gereinigd
 • Bij het verlaten van het lokaal maakt iedereen zijn eigen tafel schoon met schoonmaakmiddel
 • Er zijn papieren handdoeken beschikbaar
 • Wij zien allen toe op afstand houden van elkaar, waarnodig dragen de medewerkers een hesje
 • Looproutes zijn uitgezet en duidelijk aangegeven
Welke kinderen worden opgevangen op een school voor voortgezet onderwijs?2020-03-17T14:06:47+01:00

Het uitgangspunt is dat ouders die werken in een cruciale beroepsgroep kunnen blijven werken. Als in een gezin 1 ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school. Het is geen harde eis dat beide ouders in een cruciale beroepsgroep werken. Er moet opvang zijn zodat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven. (Bron: Ministerie van Onderwijs).

Valt u als ouder/verzorger in de bovenstaande doelgroep dan verzorgen wij opvang voor uw zoon of dochter. U kunt uw zoon of dochter aanmelden via de betreffende locatiedirecteur.

Wat zijn de richtlijnen van het RIVM bij schoolexamens2020-03-24T16:23:52+01:00
 • Al het onderwijs personeel en leerlingen die aanwezig zijn op school moeten volledig klachtenvrij zijn of anders thuis blijven. Ook de andere gezinsleden moeten vrij van klachten zijn.
 • Leerlingen zitten bij het maken van de toetsen ruim 1,5 meter van elkaar af. 
 • Toetsen worden in kleine groepjes gemaakt, verspreid over meerdere klassen. 

 

 

Wat wordt de situatie na 1 juni?2020-05-14T16:57:23+02:00

Naar aanleiding van de persconferentie van woensdag 6 mei is duidelijk geworden dat het streven is het Voortgezet Onderwijs op 2 juni weer open te stellen. Hoe en in welke vorm wordt in de komende weken door het Ministerie van Onderwijs gecommuniceerd. Zodra bekend is hoe wij onze locaties weer open kunnen stellen voor de leerlingen wordt u daarover geïnformeerd. Tot die tijd blijven wij onderwijs geven op afstand.

Wat mag ik verwachten van onderwijs op afstand?2020-05-14T17:04:49+02:00

Met elkaar in contact blijven is in deze tijden van groot belang. Wij willen dat onze leerlingen daarom dagelijks lessen op afstand kunnen volgen. Dit onderwijs op afstand kent voor ons een aantal varianten:

 • Online een les geven via Google Hangouts.
 • Vragen stellen aan de docent door middel van een online vragenuurtje.
 • Telefonisch contact met mentoren, zorgcoördinatoren en docenten.
Wat als mijn zoon of dochter ziek is en het examen niet kan maken?2020-03-18T08:55:14+01:00

Als een leerling ziek is of in thuisquarantaine zit dan kan de leerling later het schoolexamen afronden, tot uiterlijk de start van het centraal examen

Wanneer zijn de eindexamenuitslagen bekend?2020-05-14T16:52:37+02:00

Op vier juni horen de leerlingen uit de eindexamenklassen of ze geslaagd zijn. Op welke manier wij hier vorm en inhoud aan geven hoort u na de meivakantie. Uiteraard doen wij ons uiterste best hier een feestelijke aangelegenheid van te maken.

Waarom kom ik niet in Magister?2020-03-18T13:36:53+01:00

Omdat heel Nederland nu digitaal probeert les te geven zijn er bereikbaarheidsproblemen voor leerlingen en docenten in Magister.

Onze monitoringsystemen geven aan dat Magister slechts op enkele piekmomenten echt onbereikbaar is geweest, en dat speelde met name gisteren tussen 11:00 en 12:00 uur. en vandaag tussen 10:00 en 11:00 uur. Blijkbaar proberen heel veel mensen op die tijden tegelijk in te loggen. We zien ook dat er goed gereageerd wordt door de mensen van Magister door z.s.m. extra servercapaciteit in te zetten.

Hetzelfde geldt voor de online leerplatformen van Noordhoff en Malmberg: ook deze platformen laten extreme pieken en bereikbaarheidsproblemen zien op dezelfde tijden.

Advies is dus: als het niet lukt, probeer het 1 of 2 uurtjes later nog eens.

Via welke kanalen communiceren de scholen?2020-05-14T16:55:40+02:00

We doen ons best u en onze leerlingen continue op de hoogte te houden. Dat doen wij via de mentoren, de zorgcoördinatoren, de docenten, brieven, telefonisch contact en uiteraard via de verschillende social media (Instagram, Facebook, LinkedIn en onze websites).

Mogen er ook andere leerlingen dan de eindexamenleerlingen naar school komen voor het afleggen van schoolexamentoetsen?2020-03-18T08:49:22+01:00

Alleen leerlingen die dit schooljaar het eindexamen afleggen en opgaan voor het diploma mogen naar school komen.

Met welke digitale leermiddelen werken jullie?2020-05-14T16:56:50+02:00

Wij werken met onderstaande digitale (leer)middelen:

 • Magister, voor het werken met de ELO en inleveren van huiswerk opgaven.
 • Google Hangouts (Meet) van Google for Education, als medium voor de online lessen en het geven van instructies.

Beide digitale middelen waren al bekend bij zowel de docenten en de leerlingen. Ook zijn deze middelen ‘AVG proof’ en daarmee een voor de hand liggende keuze om op een veilige manier online lessen te kunnen geven.

Achter de schermen werkt het ICT-team aan het beschikbaar stellen van Microsoft teams voor zowel docenten als leerlingen. Ook hiervoor geldt dat we zeker willen weten dat we er met elkaar veilig mee kunnen werken en dat we u kunnen aangeven op welke manier we ermee gaan werken. Ons streven is dit na de zomervakantie gereed te hebben.

Kunnen leerlingen boeken en andere materialen komen ophalen?2020-03-17T13:57:09+01:00

Ja, dat kan. Dit kan echter per locatie verschillen. De betreffende locatiedirecteur heeft dit in een brief op maandag 16 maart gecommuniceerd.

Gaan de schoolexamens door?2020-03-24T16:22:54+01:00

Ja. Middelbare scholen geven voorrang aan de school- en praktijkexamens. De manier waarop zal verschillen per school. Scholen passen maatwerk toe bij de school- en praktijkexamens. De praktijkexamens en de digitale examens op het vmbo starten vanaf 30 maart. Deze examens hebben een flexibele afnameperiode en scholen kunnen deze vanaf die datum gaan afnemen. (Bron: Ministerie van Onderwijs).

Per 24 maart geldt: Het ministerie van onderwijs geeft aan dat scholen de komende maanden (tot 1 juni) de vrijheid krijgen om schoolexamens te plannen waarmee wordt bepaald of leerlingen slagen. Hiervoor komt het ministerie van onderwijs met een uniforme zak- of slaagregeling.  

Gaan de centrale eindexamens door?2020-03-24T16:22:08+01:00

Nee, de centrale eindexamens zijn voor 2020 gaan niet door. Het ministerie van onderwijs geeft aan dat scholen de komende maanden (tot 1 juni) de vrijheid krijgen om schoolexamens te plannen waarmee wordt bepaald of leerlingen slagen. Hiervoor komt het ministerie van onderwijs met een uniforme zak- of slaagregeling.