College van Bestuur

Het College van Bestuur van VariO wordt gevormd door:

Mevr. H.F. Kruize
Voorzitter College van Bestuur