Ga terug
Stichting VariO-Onderwijsgroep

Vacature

Functietitel: Lid Raad van Toezicht

FTE:

Met ingang van: 01-09-2021

Sluitingsdatum: 9-5-2021

Omschrijving:
De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht werkt conform de taken en verantwoordelijkheden zoals deze zijn vastgelegd in de statuten van VariO Onderwijsgroep. Hierbij hanteert de Raad van Toezicht de Code voor Goed Onderwijsbestuur VO. De hierin geformuleerde principes zijn leidend voor de wijze waarop het toezicht wordt ingevuld.
 
De Raad van Toezicht ziet toe op de kwaliteit van bestuur en besturing opdat het College van Bestuur toeziet op de kwaliteit van onderwijs. De Raad opereert vanuit een gezamenlijke, collectieve en integrale verantwoordelijkheid. Dat houdt in dat de Raad op alle onderwerpen gezamenlijke besluiten neemt. Elk lid van de Raad levert een bijdrage vanuit zijn of haar specifieke expertise of achtergrond, neemt deel aan overleggen en heeft zitting in één of meerdere commissies. Voor deze vacature zoeken wij een kandidaat met een specifiek financieel-juridische achtergrond.

De Raad vergadert circa zes keer per jaar in de reguliere vergaderingen. Daarnaast volgen nog overleggen vanuit de verschillende commissies en een tweetal themabijeenkomsten, dan wel zelfevaluatie.
Informeel zijn er nog een aantal overleggen of ontmoetingen.
 
De Raad kent een vacatieregeling. De tijdsinvestering van een RvT lid bedraagt circa 130 uur per jaar.
 

Over Stichting VariO-Onderwijsgroep

Beschrijving:
Vario-Onderwijsgroep bestaat uit meerdere scholen: de Bonifatius Mavo, het Zuyderzee Lyceum Emmeloord en Lemmer, Caleido en X-tuur. Daarnaast is in samenwerking met het Emelwerda College in 2015 het Vakcollege Noordoostpolder opgericht. Onze scholen/locaties zijn gehuisvest in Emmeloord en Lemmer.

VariO-Onderwijsgroep wil leerlingen in een uitdagende omgeving optimaal voorbereiden op hun toekomst. Om dit te bereiken leveren we op alle fronten (onderwijs, organisatie en financiën) hoge kwaliteit. Door als scholen middenin de regio te staan en samen te werken met onze omgeving zullen we hier nog beter in slagen. Daarom werken we de komende jaren aan een cultuur waarin dit expliciet zichtbaar is.
Onze doelstellingen bieden ruimte voor een eigen aanpak en invulling, want iedere school/locatie en situatie is weer anders. Belangrijk is dat we gemotiveerd zijn om er samen werk van te maken.

www.vario-onderwijsgroep.nl

Naam school: Stichting VariO-Onderwijsgroep

Contactpersoon: Mevr. Gwen Bosman

Website: https://www.vario-onderwijsgroep.nl


Voor het solliciteren maken wij gebruik van het platform van MeesterBaan

Solliciteren