Ga terug
Stichting VariO-Onderwijsgroep

Vacature

Functietitel: Coördinator Leerlingadministratie / Roosterzaken 32-40 uur per week

FTE: 0.8 tot 1.00 ft

Met ingang van: in overleg

Sluitingsdatum: 29-10-2021

Omschrijving:
De functie:

  • Verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de leerlingadministratie in Magister;
  • Verantwoordelijk voor juistheid en tijdigheid van de roosterprocessen en de registratie in Zermelo;
  • Coördineert de werkzaamheden van de medewerkers van de leerlingadministratie en roosterzaken: maakt (jaar) planningen, zorgt waar nodig voor de verdeling van werkzaamheden en bewaakt de kwaliteit;
  • Controleert de output op de gewenste kwaliteit en koppelt bevindingen terug aan het team.
  • Levert periodieke rapportages aan inclusief een inhoudelijke toelichting;
  • Is in staat om in voorkomende gevallen mee te werken op beide aandachtsgebieden bijvoorbeeld het aanpassen van roosters of het verwerken van leerling mutaties;
  • Adviseert het onderwijs over ontwikkelingen en verbeterpunten: je ben een gesprekspartner van teamleiders en directie;
  • Denkt actief mee over verbeteringen in werkmethoden en procedures binnen de administratieve organisatie;
  • Is aanspreekpunt voor diverse externe partijen zoals de softwareleverancier, DUO en de accountant;
  • Houdt zicht op ontwikkelingen in wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld de bekostiging nieuwkomers;
We zoeken een professional die vanuit eigen kennis, kunde en persoonlijke kwaliteiten een succesvolle bijdrage gaat leveren aan de ontwikkelingen van de afdeling. We begrijpen dat je niet meteen alle kennis en ervaring mee kan nemen, belangrijk is dat we jou zien als iemand die de verantwoordelijkheid op zich kan nemen, de kennis snel eigen kan maken en de lijnen uit kan zetten. Je werkt samen met 7 collega’s op de afdeling en je valt je rechtstreeks onder de directeur bedrijfsvoering.
 

Over Stichting VariO-Onderwijsgroep

Beschrijving:
Vario-Onderwijsgroep bestaat uit meerdere scholen: de Bonifatius Mavo, het Zuyderzee Lyceum Emmeloord en Lemmer, Caleido en X-tuur. Daarnaast is in samenwerking met het Emelwerda College in 2015 het Vakcollege Noordoostpolder opgericht. Onze scholen/locaties zijn gehuisvest in Emmeloord en Lemmer.

VariO-Onderwijsgroep wil leerlingen in een uitdagende omgeving optimaal voorbereiden op hun toekomst. Om dit te bereiken leveren we op alle fronten (onderwijs, organisatie en financiën) hoge kwaliteit. Door als scholen middenin de regio te staan en samen te werken met onze omgeving zullen we hier nog beter in slagen. Daarom werken we de komende jaren aan een cultuur waarin dit expliciet zichtbaar is.
Onze doelstellingen bieden ruimte voor een eigen aanpak en invulling, want iedere school/locatie en situatie is weer anders. Belangrijk is dat we gemotiveerd zijn om er samen werk van te maken.

www.vario-onderwijsgroep.nl

Naam school: Stichting VariO-Onderwijsgroep

Contactpersoon: Dhr. Hans Zanting

Website: https://www.vario-onderwijsgroep.nl


Voor het solliciteren maken wij gebruik van het platform van MeesterBaan

Solliciteren