Ga terug
Stichting VariO-Onderwijsgroep

Vacature

Functietitel: Coördinator Financiële & Salarisadministratie 32 – 40 uur per week

FTE: 0.8 tot 1.00 ft

Met ingang van: in overleg

Sluitingsdatum: 29-10-2021

Omschrijving:
De functie:

 • Verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de financiële administratie inclusief sub-administraties in AFAS Profit
 • Coördineert de werkzaamheden van de medewerkers van de financiële en salarisadministratie: maakt planningen, zorgt (eventueel) voor de verdeling van werkzaamheden en bewaakt de kwaliteit;
 • Levert de periodieke financiële rapportages aan, inclusief eerste inhoudelijke toelichting;
 • Draagt zorg voor het opstellen van balans- en resultatenrekening inclusief de bijbehorende specificaties en toelichtingen en stelt de concept jaarrekening samen;
 • Coördineert en levert een belangrijke bijdrage aan het opstellen van de jaarbegroting en bewaakt de uitputting van de toegewezen budgetten.;
 • Controleert de output en verzorgt de maandafsluiting van de salarisadministratie;
 • Doet de aangifte vanuit de salarisadministratie naar de belastingdienst, het ABP en DUO;
 • Beheert en optimaliseert de AO en IC processen en bewaakt de juiste uitvoering van administratieve procedures;
 • Denkt actief mee over verbeteringen in werkmethoden en procedures binnen de administratieve organisatie;
 • Is aanspreekpunt voor diverse externe partijen (bijv. bank, AFAS, accountant);
 • Houdt zicht op ontwikkelingen in wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld bekostiging en cao;
We zoeken een professional die vanuit eigen kennis, kunde en persoonlijke kwaliteiten weet hoe de financiën binnen het onderwijs werken en bekend is met het voeren van de salarisadministratie. Belangrijk is dat we jou zien als iemand die de verantwoordelijkheid op zich kan nemen, kennis snel eigen kan maken en de lijnen uit kan zetten. Je werkt samen met 4 andere collega’s op de afdeling. Je valt rechtstreeks onder de directeur bedrijfsvoering.
 

Over Stichting VariO-Onderwijsgroep

Beschrijving:
Vario-Onderwijsgroep bestaat uit meerdere scholen: de Bonifatius Mavo, het Zuyderzee Lyceum Emmeloord en Lemmer, Caleido en X-tuur. Daarnaast is in samenwerking met het Emelwerda College in 2015 het Vakcollege Noordoostpolder opgericht. Onze scholen/locaties zijn gehuisvest in Emmeloord en Lemmer.

VariO-Onderwijsgroep wil leerlingen in een uitdagende omgeving optimaal voorbereiden op hun toekomst. Om dit te bereiken leveren we op alle fronten (onderwijs, organisatie en financiën) hoge kwaliteit. Door als scholen middenin de regio te staan en samen te werken met onze omgeving zullen we hier nog beter in slagen. Daarom werken we de komende jaren aan een cultuur waarin dit expliciet zichtbaar is.
Onze doelstellingen bieden ruimte voor een eigen aanpak en invulling, want iedere school/locatie en situatie is weer anders. Belangrijk is dat we gemotiveerd zijn om er samen werk van te maken.

www.vario-onderwijsgroep.nl

Naam school: Stichting VariO-Onderwijsgroep

Contactpersoon: Dhr. Hans Zanting

Website: https://www.vario-onderwijsgroep.nl


Voor het solliciteren maken wij gebruik van het platform van MeesterBaan

Solliciteren